blank.gif

Seçim
DC sürücü Kitapçığı

 
Bölüm 1 Tanışma
Bölüm 2 Montaj
Bölüm 3 Kablaj
Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları
Bölüm 5 Dijital Kontrol Paneli
Bölüm 6 Fonksiyon Ayarları
Bölüm 7 Mimik Diyagramlar
Bölüm 8 İlk Çalıştırma
Bölüm 9 Hata Mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 

 

 

Bölüm 9 Hata Durumları

 

 

SmartDrive PRO sürücüde hatalı bir durum oluşursa, ilgili hata kodu (E-xx) olarak    göstergede  görüntülenir. Bu hata kodu, oluşan hatanın içeriğini bildirecektir. Bunun yanında hata kodlarından son beş tanesi otomatik olarak (Fn139)’da   hafızaya    kaydedilir.

 

Kod

Açıklama

Muhtemel Sebep

Yapılması Gereken

E-00

Arıza Yok

 

 

E-01

“Enb” İzin Girişi Aktif Değil

“Enb” izin girişi açık bırakılmış veya dış devre hatası var

“Enb” girişini kontrol edin

E-02

“Thm” Termik Girişi Aktif Değil

“Thm” girişi açık bırakılmış veya dış devre hatası var

“Thm” girişini ve motor sıcaklığını (eğer bağlı ise) kontrol edin

E-03

Alan (Uyarma) Kaybı

Motor alan (uyarma ) hatası veya kablo bağlantı hatası veya motor sabit mıknatıslı türünde

Motoru, bağlantı kablolarını ve jumper JP14’ü kontrol edin

E-04

Geçersiz Dijital Giriş Seçimi

Hatalı değer, Fn80 ve Fn81 aynı değerde seçilmiş

Fn80 ve Fn81’i kontrol edin, gerekirse değiştirin

E-05

Geçersiz Dijital Çıkış Seçimi

Hatalı değer, Fn84 ve Fn87 aynı değerde seçilmiş

Fn84 ve Fn87’i kontrol edin, gerekirse değiştirin

E-06

Geçersiz Analog Giriş Seçimi

Hatalı değer, Fn61 ve Fn66 aynı değerde seçilmiş

Fn61 ve Fn66’i kontrol edin, gerekirse değiştirin

E-07

Enerjilendikten Hemen Sonra Çalıştırma

Enerjilendikten sonraki 250ms içinde çalıştırma sinyali verildi veya hata sıfırlandı

Dijital girişleri ve dijital kumanda panelini kontrol edin

E-10

Çıkışta Aşırı Hız

Çıkış gerilimi 500Vdc üzerinde

Motor ve motor kablolarını, tako ayarlarını kontrol edin

E-11

Aşırı Akım

Hızlan./Yavaşl. süreleri çok düşük veya motor aşırı yükte

Motor değerlerini ve motor milini, yükü kontrol edin

E-12

Tako Sinyal Kaybı

Hız geribesleme hatası veya hatalı Tako bağlantısı

Geribesleme ve Tako bağlantısını, Tako seçim jumperlerini kontrol edin

E-13

Tako Sinyali Ters

Tako bağlantısı ters yönde, Hatalı Tako Bağlantısı

Geribesleme ve Tako bağlantısını, Tako seçim jumperlerini kontrol edin

E-20

Kaynak Aşırı Gerilimi

İç kaynak gerilimi çok yüksek

Kaynağı ve kaynak seçimini kontrol edin

E-21

Kaynak Düşük Gerilimi

İç kaynak gerilimi çok düşük

Kaynağı, kaynak seçimini ve güç bağlantılarını kontrol edin

E-22

Kaynak İzleme Hatası

İç Devre Hata

Yetkili servisi çağırın

E-23

Aşırı Sıcaklık Algılandı

Soğutucu panel sıcaklığı 85°C’nin üzerinde

Havalandırma koşullarını ve soğutucu panel sıcaklığını kontrol edin

E-24

Isı Sensör Hatası

İç Devre Hata

Yetkili servisi çağırın

E-25

Çok Yüksek Hat Frekansı

Ölçülen frekans 70Hz’in üzerinde

Hat frekansını ve güç bağlantılarını kontrol edin

E-26

Çok Düşük Hat Frekansı

Ölçülen frekans 40Hz’in altında

Hat frekansını ve güç bağlantılarını kontrol edin

E-27

Faz Kaybı

Faz gözleme hatası

Yetkili servisi çağırın

E-30

Kablo Kontrol Hatası

Cihaz içi kablo hatası

Cihaz içi kabloları çıkartıp tekrar takarak kontrol edin. Gerekirse yetkili servisi çağırın

E-31

E²prom Hatası

Merkezi işlemci (CPU) e²prom ile haberleşemiyor

Güç kablosunu çıkartıp tekrar bağlayın. Hata tekrarlanırsa yetkili servisi çağırın

E-32

E²prom İzleme Hatası

Merkezi işlemci (CPU) e²prom ile haberleşemiyor

Güç kablosunu çıkartıp tekrar bağlayın. Hata tekrarlanırsa yetkili servisi çağırın

E-33

İşlemci Zaman Takip Hatası

İç devre hatası

Güç kablosunu çıkartıp tekrar bağlayın. Hata tekrarlanırsa yetkili servisi çağırın

E-34

Supervisor Zaman Takip Hatası

İç devre hatası

Güç kablosunu çıkartıp tekrar bağlayın. Hata tekrarlanırsa yetkili servisi çağırın

E-97

Dijital Kumanda Paneli ve Sürücü Uyumsuz

Dijital kumanda paneli uymsuz

Dijital kumanda panelini çıkarın

E-98

Dijital Kumanda Paneli ve Sürücü Uyumsuz

Dijital kumanda paneli uymsuz

Dijital kumanda panelini çıkarın

E-99

Dijital Kumanda Paneli Haberleşme Hatası

Dijital kumanda paneli uyumsuz ve sürücü çalışmıyor

Dijital kumanda panelini çıkarın Yetkili servisi çağırın

 

Tablo 9.1 Hata Durumlarý

 

 

 

Önceki sayfa