blank.gif

Seçim
DC sürücü Kitapçığı

 
Bölüm 1 Tanışma
Bölüm 2 Montaj
Bölüm 3 Kablaj
Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları
Bölüm 5 Dijital Kontrol Paneli
Bölüm 6 Fonksiyon Ayarları
Bölüm 7 Mimik Diyagramlar
Bölüm 8 İlk Çalıştırma
Bölüm 9 Hata Mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 
 

Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları

 

 4.1 Ana Parçaların Yerleşimi

 

 

Şekil 4.1 Ana Parçaların Yerleşimi

 4.2 Güç Devresi ve Alan Devresi (K2) Klemensinin Açıklanması

  

Bağlantı

Bağlantı İsmi

Açıklama

L1,

L2,

L3

 

AC Şebeke Faz Girişleri

 

3Æ, 250/380Vac , 50/60Hz

(E)

Topraklama Ucu

Topraklama

A1,

B2

Motor Armatür (Endüi) Çıkış Uçları

0..440Vdc

F1,

F2

Motor Alan (Uyarma) Çıkış Uçları

90 / 180 / 330Vdc gerilimi kaynağa ve alan (uyarma) seçimine bağlıdır.

X3

L3 Fazının Sigortalı Çıkış Ucu

Alan (Uyarma) için kaynak seçiminde kullanılır.

FX

Motor Alan ( Uyarma ) Doğrultucu Giriş Ucu

Alan (Uyarma) için kaynak seçiminde kullanılır.

Tablo 4.1 Güç Devresi ve Alan Devresi (K2) Klemensinin Açıklanması

4.3 Kontrol Klemensinin (K1) Açıklanması

 4.3.1 Bağlantı 1/2 & 3/4 “SS1/SS2” ve “SS3/SS4”

 İşlev: Harici kumanda ve referans için seçime bağlı dijital girişler

 Dijital girişler iki çifte ayrılır ve bu çiftler Fn80 ve Fn81 yardımıyla bağımsızca seçilerek kullanılırlar. SmartDrive PRO birçok değişik çalışma türü sağlar. Bu özellik sayesinde değişik uygulama ihtiyaçları için, dahili ( kumanda paneli ) veya harici kumanda yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca harici kumanda durumlarında SmartDrive PRO, hız ve ivme kontrolleri için referans seçimi, alternatif hız referanslı kontroller, moto-pot simülasyonu…vb özellikleri dışarıdan kabul eder. (Lütfen ayrıntılar için Bölüm 5.6’ı inceleyiniz.)

 Harici işletim komutları [ run (başla), jog (kısa süreli çalışma),...] Fn82=1 ayarı ile etkinleştirilir. Ayrıca harici referans seçimi [ alternatif hızlanma, ters yöndeki hız,…] Fn83=1 ayarı ile etkinleştirilir.

Ayarlama hatası olduğu taktirde ( Fn80=Fn81 veya aynı işlevli seçimler ) sürücü bir hata verir ve E-04 hatası görüntülenir.

Dijital girişler serbest kontak veya butonlar ile kolayca sürülür, “0V”veya “XXX-“ ortak uçları analog giriş/çıkış’lar ile paylaşılır.

 4.3.2 Bağlantı 5 “STP”

 İşlev: Harici STOP (DUR) komutu için dijital giriş

 

Bu dijital giriş, dijital bir durdurma anahtarı olarak kullanılır. ( Hata koşullarını sıfırlar, sürücüyü durdurur.) Motoru durdurmak için iki yöntem vardır. Fn31 fonksiyonu ile bu yöntemlerden biri seçilir. Bu yöntemler; serbest durma ve frenleme ile ( yavaşlama eğrisine göre ) durma yöntemleridir.

·       Bu girişin iptal edilmesi mümkün değildir, kullanılmaması durumunda bir jumper yardımıyla doğrudan “0V” ucuna bağlanır.

 4.3.3 Bağlantı 6 “ENB” 

İşlev: Harici ENB (İZİN) komutu için dijital giriş (Çalıştırma izni)

 

Bu dijital giriş acil durum koşulları için gereklidir. CPU ( Merkezi İşlemci )’yi görmeksizin doğrudan güç devresine etkir. Bu ucun açık bırakılması durumunda çıkışlar kesilir ve E-01 hatası görüntülenir.

·       Bu girişin iptal edilmesi mümkün değildir, kullanılmaması durumunda bir jumper yardımıyla doğrudan “0V” ucuna bağlanır.

 

4.3.4 Bağlantı 7 “THM”

 

İşlev: Motor termistörü için dijital giriş (Çalıştırma İzni )

 

Bu dijital giriş acil durum koşulları için gereklidir. CPU ( Merkezi İşlemci )’yi görmeksizin doğrudan güç devresine etkir. Bu ucun açık bırakılması durumunda çıkışlar kesilir ve E-02 hatası görüntülenir.

·       Bu girişin iptal edilmesi mümkün değildir, kullanılmaması durumunda bir jumper yardımıyla doğrudan “0V” ucuna bağlanır.

 

4.3.5 Bağlantı 8 “0v”

 

İşlev: Dijital girişler ve analog giriş devresi için ortak uç

 

Bu bağlantı noktası SmartDrive PRO’nun tüm kumanda giriş uçları ve referansları için ortaktır ve K1 klemensinin K1.20, K1.23, K1.26, K1.28, K1.30 uçları ile ara bağlantılıdır.

·       Bu uca yapılan bağlantılarda dikkatli olmak gerekir. Bu uç, motor armatür (endüi) ucuna elektriksel olarak. 1MW’luk dirençlerle bağlıdır.

 

4.3.6 Bağlantı 9/10, 11/12 “NO1/NC2”

 

İşlev: Seçime bağlı 1 nolu dijital çıkış rölesi; normalde açık kontağını kapatır, normalde kapalı kontağını açar.

 

Bu dijital çıkış; NormaldeAçık/NormaldeKapalı türde ve 250Vac/30Vdc-1A değerlerinde bir yükü besleyebilme durumundadır.

 

Bu dijital çıkışın işletimi, Fn84 fonksiyonu yardımıyla seçilir. Röle kontaklarının, kapanmadan önceki gecikme süresi ve açılmadan önceki bekleme süresi, sırasıyla Fn85 ve Fn86 fonksiyonları ile seçilir.

 

4.3.7 Bağlantı 13/14, 15/16 “NO2/NC2”

 

İşlev: Seçime bağlı 2 nolu dijital çıkış rölesi; normalde açık kontağını kapatır, normalde kapalı kontağını açar.

 

Bu dijital çıkış; NormaldeAçık/NormaldeKapalı türde ve 250Vac/30Vdc-1A değerlerinde bir yükü besleyebilme durumundadır.

 

Bu dijital çıkışın işletimi, Fn87 fonksiyonu yardımıyla seçilir. Röle kontaklarının, kapanmadan önceki gecikme süresi ve açılmadan önceki bekleme süresi, sırasıyla Fn88 ve Fn89 fonksiyonları ile seçilir.

 

4.3.8 Bağlantı 17/18 “HAZIR”

 

İşlev: Seçime bağlı olmayan  dijital çıkış rölesi; İşlemci (CPU) takip durumunda kontağını kapatır.

 

Bu dijital çıkış; NormaldeAçık türde ve 250Vac/30Vdc-1A değerlerinde bir yükü besleyebilme durumundadır.

 

Bu dijial çıkış rölesinin çalışması seçime bağlı değildir ve işlemci (CPU) izleme durumundaki hataları yansıtır. Enerjilenme sonrasında işlemcide hata olmadığı sürece kontağını kapatır, işlemcide hata oluşması halinde kontağını açar. İşlemci izleme hatası oluşması halinde, E-34 hatası gözlenecektir.

4.3.9 Bağlantı 19/20 “+TAC-” 

İşlev: Takometre geribesleme girişi  

Jumper

Açıklama

 

 

 

Tako giriş: 60-300Vdc Aralığı (P1 ile tüm aralıkta ayarlanabilir ) Rin=30K

 

 

 

Tako giriş: 40-200Vdc Aralığı (P1 ile tüm aralıkta ayarlanabilir) Rin=20K

 

 

 

Tako giriş: 10-50Vdc Aralığı (P1 ile tüm aralıkta ayarlanabilir ) Rin=5K

 

 

 

Tako giriş: 10-50Vdc Aralığı (P1 ile tüm aralıkta ayarlanabilir) Rin=47K

 

Tablo 4.2 Tako giriş aralığı seçimi

 

 

 

 

Tako Giriş Alçak Geçiren Filtresi Devre Dışı

 

 

 

Tako Giriş Alçak Geçiren Filtresi Devrede

 

Tablo 4.3 Tako giriş alçak geçiren filtresi seçimi

 

 

 

 

Tako Geribesleme Seçimi ( Ir kompanzasyın ayarı sıfırlanmalıdır. )

 

 

 

Armatür ( Endüi ) Geribesleme Seçimi

 

Tablo 4.4 Hız Geribeleme Seçimi

 4.3.10 Bağlantı 21 “+5v” 

İşlev: Pozitif Referans Gerilim Çıkış Ucu

 

Bu bağlantı ucu, sadece harici bir potansiyometere için kullanılan bir referanstır ve 10mA değerinde bir doğru akım kaynağıdır.
 

4.3.11 Bağlantı 22/23 “+RF1-” 

İşlev: Harici analog referans giriş #1

 

SmartDrive PRO bu bağlantı ucu ile kullanıcıya, hız veya hızlanma/yavaşlama süresi için harici referans girişi sağlar. Bu bağlantı noktasına gelen harici bir sinyal (yada potansiyometre) ile; fonksiyon listesinden seçilebilen hız, hızlanma/yavaşlama süresi, kısa süreli çalışma hızı, alternatif hız referansı ve benzeri fonksiyonlar kontrol edilebilir. (Bak. 5.6.1-Analog giriş seçimi )

 

Ayrıca seçilecek fonksiyonlar ve jumperler yardımıyla bu analog referans girişi; 0-10Vdc, 0-5Vdc, 0-20mA, 4-20mA modlarından birinde çalıştırılabilir. Referans giriş #1 fonksiyonları seçimi için Tablo 4.5’i inceleyiniz.

 

Bu girişin aktifleştirilmesi için sırasıyla, harici referans seçimi (Fn61>0) yapılmalı ve referans güncelleştirme fonksiyonu (Fn34=1) etkinleştirilmelidir. Daha sonra harici referans seçiminin değiştirilmesi durumunda, referans güncelleştirme izni kapanır (Fn34=0 ). Bundan dolayı işlem sırasına önem verilmelidir. 

Jumper

Fonksiyon

Açıklama

 

 

 

Fn62=0,

Fn63=1000

 

RF1 Girişi: 0-10Vdc Aralığı ( P2 ile uygun değere ayarlanabilir. )

 

 

 

Fn62=0,

Fn63=1000

 

RF1 Girişi: 0-5Vdc Aralığı ( P2 ile uygun değere ayarlanabilir. )

 

 

 

Fn62=0,

Fn63=1000

 

RF1 Girişi: 0-20mA Aralığı ( P2 ile uygun değere ayarlanabilir. )

 

 

 

Fn62=200,

Fn63=1250

 

RF1 Girişi: 4-20mA Aralığı ( P2 ile uygun değere ayarlanabilir. )

 Tablo 4.5 Analog giriş #1 aralık seçimi

 4.3.12 Bağlantı 24 “-5v” 

İşlev: Negatif Referans Gerilim Çıkış Ucu

 

Bu bağlantı ucu, sadece harici bir potansiyometere için kullanılan bir referanstır ve 10mA değerinde bir doğru akım kaynağıdır.

  

4.3.13 Bağlantı 25/26 “+RF2-”

 

İşlev: Harici analog referans giriş #2

 

SmartDrive PRO bu bağlantı ucu ile kullanıcıya, hız veya hızlanma/yavaşlama süresi için harici referans girişi sağlar. Bu bağlantı noktasına gelen harici bir sinyal (yada potansiyometre) ile; fonksiyon listesinden seçilebilen hız, hızlanma/yavaşlama süresi, kısa süreli çalışma hızı, alternatif hız referansı ve benzeri fonksiyonlar kontrol edilebilir. (Bak. 5.6.1-Analog giriş seçimi )

 

Ayrıca seçilecek fonksiyonlar ve jumperler yardımıyla bu analog referans girişi; 0-10Vdc, 0-5Vdc, 4-20mA modlarından birinde çalıştırılabilir. Referans giriş #2 fonksiyonları seçimi için Tablo 4.6’i inceleyiniz.

 

Bu girişin aktifleştirilmesi için sırasıyla, harici referans seçimi (Fn66>0) yapılmalı ve referans güncelleştirme fonksiyonu (Fn34=1) etkinleştirilmelidir. Daha sonra harici referans seçiminin değiştirilmesi durumunda, referans güncelleştirme izni kapanır (Fn34=0 ). Bundan dolayı işlem sırasına önem verilmelidir.

 

 

Jumper

Fonksiyon

Açıklama

 

 

 

Fn67=0,

Fn68=1000

 

RF2 Girişi: 0-10Vdc Aralığı (P3 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

 

 

Fn67=0,

Fn68=1000

 

RF2 Girişi: 0-5Vdc Aralığı (P3 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

 

 

Fn67=0,

Fn68=1000

 

RF2 Girişi: 0-20mA Aralığı (P3 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

 

 

Fn67=200,

Fn68=1250

 

RF2 Girişi 4-20mA Aralığı (P3 ile uygun değere ayarlanabilir.)

Tablo 4.6 Analog giriş #2 aralık seçimi

 

4.3.14 Bağlantı 27/28 “+PO1-”

 

İşlev: Kullanıcı tarafından seçilebilir çok fonksiyonlu analog çıkış #1

 

SmartDrive PRO, kullanıcıya PO1 analog çıkışı vasıtası ile; hız, akım, motor besleme gerilimi, harici analog giriş değeri ve benzeri bilgileri 0-10Vdc yada 0-5Vdc cinsinden verir. (Bakınız 5.6.2-Analog çıkış seçim tablosu )

 

Bu analog çıkışın bildireceği değer Fn71 yardımıyla seçilebilir ve çıkış değerinin yüzdesi Fn70 yardımıyla okunabilir. (Lütfen ayrıntılar için Tablo 4.7’i kullanınız. ) İki yönlü ( sıfır merkezli ) değerler Fn74=1 ayarı ile görüntülenebilir. 

Jumper

Fonksiyon

Açıklama

 

 

 

Fn72=0,

Fn73=1000

 

PO1 Çıkışı: 0-5Vdc Aralığı (P4 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

 

 

Fn72=0,

Fn73=1000

 

PO1 Çıkışı: 0-10Vdc Aralığı (P4 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

Tablo 4.7 Analog çıkış #1 aralık seçimi

 4.3.15 Bağlantı 29/30 “+PO2-” 

İşlev: Kullanıcı tarafından seçilebilir çok fonksiyonlu analog çıkış #2

 

SmartDrive PRO, kullanıcıya PO2 analog çıkışı vasıtası ile; hız, akım, motor besleme gerilimi, harici analog giriş değeri ve benzeri bilgileri 0-10Vdc yada 0-5Vdc cinsinden verir. ( Bakınız 5.6.2-Analog çıkış seçim tablosu )

 

Bu analog çıkışın bildireceği değer Fn76 yardımıyla seçilebilir ve çıkış değerinin yüzdesi Fn75 yardımıyla okunabilir. (Lütfen ayrıntılar için Tablo 4.8’i kullanınız. ) 

Jumper

Fonksiyon

Açıklama

 

 

 

Fn77=0,

Fn78=1000

 

PO2 Çıkışı: 0-5Vdc Aralığı (P5 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

 

 

 

Fn77=0,

Fn78=1000

 

PO2 Çıkışı: 0-10Vdc Aralığı (P5 ile uygun değere ayarlanabilir.)

 

 

Tablo 4.8 Analog çıkış #2 aralık seçimi

 

Önceki sayfa sonraki