blank.gif

Seçim
DC sürücü Kitapçığı

 
Bölüm 1 Tanışma
Bölüm 2 Montaj
Bölüm 3 Kablaj
Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları
Bölüm 5 Dijital Kontrol Paneli
Bölüm 6 Fonksiyon Ayarları
Bölüm 7 Mimik Diyagramlar
Bölüm 8 İlk Çalıştırma
Bölüm 9 Hata Mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 

 

Bölüm 5 Dijital Kumanda Paneli

 

 5.1 Genel Açıklama 

 Şekil 5.1 Dijital Kontrol Panelinin Açıklaması

 5.2 Dijital Kontrol Paneli Tanıtımı 

Fwd

Rew

Fn

Set

Spd

Cur

Clm

Açıklama

?

?

?

?

Motor ileri yönde hızlanıyor veya yavaşlıyor.

?

?

?

?

?

Motor ileri yönde, istenilen hızda ( sürekli halde ) çalışıyor.

?

?

?

?

?

Motor ters yönde, istenilen hızda ( sürekli halde ) çalışıyor.

?

?

?

?

Motor ters yönde dönüyor ve aşırı akım sınırı aktifleşti.

?

?

?

Gerçek hız değeri  görüntülendi.

?

?

?

Gerçek akım değeri görüntülendi.

?

?

?

Hız referans değeri görüntülendi.

?

?

?

Akım referans değeri görüntülendi.

?

?

?

Fonksiyon seçim durumu, fonksiyon numarası görüntülendi.

?

?

?

Fonksiyon ayar durumu; fonksiyon numarası görüntülendi.

 

:Işık yanıyor, :Işık sönük, :Işık yanıp sönüyor, ?:Etkisiz

 Tablo 5.1 Dijital Kumanda Panel Işıklarının Tanıtımı 

 5.3 Fonksiyon Seçimi ve Ayarları

Örnek: Kısa süreli çalışma hız referansının (Fn10) 2.5’tan 5.0’a ayarlanması 

Adım

Tuş

Açıklama

Gösterge

 

 

 

 

1

Fn tuşuna basarak fonksiyon konumuna geçin. Dijital göstergede “Func” görüntülenir ve Fn ışığı yanar.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ok işaretli arttırma/azaltma tuşlarını kullanılarak istenilen fonksiyon numarası seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dijital göstergede daha önceden ayarlanmış veya hafızadaki değer gözlenir, SET ışığı yanar.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ok işaretli arttırma/azaltma tuşları kullanılarak istenilen fonksiyon değeri ayarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Fn tuşuna basılarak göstergedeki değer hafızaya kaydedilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2-5 Adımları Tekrarlanır

Farklı fonksiyon değerlerinin değiştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Fonksiyon ayarlama işlemi son bulur. Parametre ayarlama işlemi başlar.

 

 

 

 

 NOT: Fonksiyon değeri değiştirildikten sonra mutlaka Fn tuşuna basılarak ayarlanan değer hafızaya kayıt edilmelidir. Şayet istenilen değer ayarlandıktan sonra STP (Stop) tuşuna basılarak çıkılırsa, ayarlanan değer hafızaya kaydedilmemiş olur.

 5.4 Gösterge Parametreleri Seçimi ve Ayarları

Örnek: Motor temel hız referansının (Pr-1) 50.0’dan 40.0’a ayarlanması 

Adım

Tuş

Açıklama

Gösterge

 

 

 

 

1

Fn tuşuna, istenilen gösterge parametre numarası göstergede görüntülenene kadar basın.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gerçek parametre değeri göstergede görüntüleninceye kadar ½ saniye bekleyin. SET ve SPD ışıkları yanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Görüntülenen parametre değerini ok tuşları yardımıyla değiştirin (Motor temel hız değerini 50’den 40’a değiştirin.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Fn tuşuna diğer parametre numarasının görüntülenmesi için basın.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Gerçek parametre değeri göstergede görüntüleninceye kadar ½ saniye bekleyin. CUR ışığı yanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fn tuşuna tekrar basın. Dijital göstergede “Func” görüntülenir.

Fn ışığı yanar.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1.Adım Tekrarlanır

 

Gösterge parametrelerinin ayarlama işlemi tekrarlanır.

 

 

 

 

 

 

NOT: Gösterge parametre değeri değiştirildikten sonra mutlaka Fn tuşuna basılarak, ayarlanan değer hafızaya kayıt edilmelidir. Şayet istenilen değer ayarlandıktan sonra STP (Stop) tuşuna basılarak çıkılırsa, ayarlanan değer hafızaya kaydedilmemiş olur.

 

Önceki sayfa sonraki