blank.gif

Seçim
DC sürücü Kitapçığı

 
Bölüm 1 Tanışma
Bölüm 2 Montaj
Bölüm 3 Kablaj
Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları
Bölüm 5 Dijital Kontrol Paneli
Bölüm 6 Fonksiyon Ayarları
Bölüm 7 Mimik Diyagramlar
Bölüm 8 İlk Çalıştırma
Bölüm 9 Hata Mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 

Bölüm 3 Kablolama

 

 3.1 Ara Bağlantılar

 

 

Şekil 3.1 SmartDrive PRO Ara Bağlantıları

 3.2 Kablo Boyutu ve Devre Kesici ( Sigorta ) Seçimi

 3.2.1 Devre Kesici ( Sigorta ) Seçimi 

Cihazın güvenliğini sağlamak için, şebeke faz(lar)ı ile SmartDrive PRO arasında devre koruma elemanları ve devre kesici sigortaların kullanılması önemlidir. Şebeke ile SmartDrive PRO arasında kullanılacak koruma elemanı temik-magnetik kesici (TMK) olabilir.

Güvenlik nedeniyle aşağıdaki talimatları lütfen uygulayın:

·       KESİNLİKLE SmartDrive PRO çıkış uçlarına (A1, A2, F1, F2 ) şebeke bağlantısı yapmayın, aksi halde cihazda onarılması mümkün olmayan arızalar meydana gelir.

·       KESİNLİKLE SmartDrive PRO çıkış ucu ile motor arasında magnetik kontaktör (MK) kullanmayın. Enerji kesilmesi halinde magnetik kontaktörün oluşturacağı geçici parazitler cihaza zarar verebilir.

3.2.2 Kablo Boyutu ve Devre Kesici ( Sigorta ) Seçimi 

Temel güç devresinde kullanılacak kablo ve devre kesici ( sigorta ) seçimi, aşağıda verilen Tablo 3.2’e göre yapılmalıdır.

 

Motor Gücü

( 400V Arm. )

Sürekli Akım

Maksimum Değeri

Uygun

Sigorta Değeri

Kablo

Boyutu

 

Model No

 

HP

 

kW

AC

Giriş

DC

Çıkış

AC Giriş

(HRC)

DC Çıkış

Hızlı Sigorta

AC Giriş&

DC Çıkış

TDC6-25

10

7.5

21

25

32

n/r

4mm2

TDC6-45

20

15

38

45

50

n/r

6mm2

TDC6-60

30

22

50

60

100

n/r

15mm2

TDC6-75

40

30

60

75

100

n/r

25mm2

TDC6-105

50

37

88

105

160

180

35mm2

TDC6-155

75

56

130

155

200

240

50mm2

TDC6-210

100

75

175

210

200

315

95mm2

TDC6-350

170

125

292

350

355

550

150mm2

TDC6-420

200

150

350

420

420

650

185mm2

Tablo 3.2 Güç Kablosu ve Sigorta Seçimi

3.3 Topraklama 

Pozitif topraklama ucunu soğutucu panel üzerindeki “” ucuna bağlayın.

·       Kablo kesiti en az güç kablosu ile aynı boyutta olmalıdır. Kablo boyu mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

·       Topraklama direnci 100W’dan düşük olmalıdır.

·       SmartDrive PRO sürücü, KESİNLİKLE kaynak makinesi gibi büyük akım çeken makinelerle birlikte kullanılmamalıdır.

·       Birçok SmartDrive PRO sürücünün bir arada kullanıldığı durumlarda, her cihaz için ayrı bir topraklama hattı bulunmalıdır. Doğru topraklama bağlantısı için Şekil 3.2’de gösterilen talimatlara uyulmalıdır.

                        

 

Şekil 3.2 Birden Fazla SmartDrive PRO’nun Topraklanması

3.4 Frenli Motor Magnetik Kontaktörü 

SmartDrive PRO motora değişken bir gerilim uygular. Bu nedenle SmartDrive PRO bir frenli motor ile kullanılırken, magnetik frenin enerjisi doğrudan şebekeden alınmalıdır. KESİNLİKLE SmartDrive PRO çıkışından sürülmemelidir.

 

AC şebeke ile motor freni sağlamak için; magnetik fren, SmartDrive PRO’nun dijital çıkışından referans alan bir magnetik kontaktör ile enerjilendirilmelidir.

 

·       Fren bobininin enerjisiz kalması ile oluşabilecek geçici darbe akımlarına karşı fren bobinine acilen bir darbe söndürücü bağlanmalıdır.

                         AC fren bobinleri için R-C filtre (söndürücü)

                         DC fren bobinleri için Diyod türü söndürücü devreleri kullanılabilir. 

3.5 Kablolama İle İlgili Uyarılar 

·       KESİNLİKLE SmartDrive PRO çıkış uçları (A1, A2, F1, F2 )’na AC şebeke bağlantısı yapmayın.

·       KESİNLİKLE SmartDrive PRO çıkış uçları (A1, A2, F1, F2 ) ile motor arasında magnetik kontaktör (MK) kullanmayın. Motorun çalışması sırasında, MK türünde bir birimin devreye girip çıkması, SmartDrive PRO’a zarar verebilecek büyük geçici akımlara neden olacaktır.

·       KESİNLİKLE SmartDrive PRO çıkış uçları (A1, A2, F1, F2 ) ile motor arasında güç kompanzasyon kondansatörleri kullanmayın.

·       KESİNLİKLE, SmartDrive PRO devrede iken motor uçlarında ölçü aleti ( gerilim uygulayacak türde ) kullanmayın. Aksi halde yarıiletken güç elemanları geçici yüksek gerilimden zarar görecektir. 

3.6 Alan ( Uyarma ) Gerilimi Seçimi3.6.2 Farklı Alan (Uyarma) Gerilim Seçimleri

 

 

Standart Kablo

200Vac 3Æ faz,

180Vdc armatür,

180Vdc alan:

 

 

 

Standart Kablo

200Vac 3Æ, faz

180Vdc armatür,

90Vdc alan:

 

 

 

Standart Kablo

380Vac 3Æ faz,

440Vdc armatür,

90Vdc alan:

 

 

 

 

Önceki sayfa sonraki