blank.gif

Seçim
DC sürücü Kitapçığı

 
Bölüm 1 Tanışma
Bölüm 2 Montaj
Bölüm 3 Kablaj
Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları
Bölüm 5 Dijital Kontrol Paneli
Bölüm 6 Fonksiyon Ayarları
Bölüm 7 Mimik Diyagramlar
Bölüm 8 İlk Çalıştırma
Bölüm 9 Hata Mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

5.5 Fonksiyon Listesi 

Fn

No

 

Kısaltma

 

Açıklama

 

Adım

 

Aralık

 

Birim

Oku./

Değ.

İki

Yön

 

Kilit

 

Durma

00

SpdRef

Hız Referansı

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

 

 

01

CurRef

Akım Referansı

0.2

0..100

%,Idc

o/d

 

 

 

02

AccTim

Hızlanma Süresi

0.5

1..125

s

o/d

 

 

 

03

DccTim

Yavaşlama Süresi

0.5

1..125

s

o/d

 

 

 

04

AcrTim

Ters Hızlanma Süresi

0.5

1..125

s

o/d

 

*

 

05

DcrTim

Ters Yavaşlama Süresi

0.5

1..125

s

o/d

 

*

 

06

SpdRf1

Alternatif Hız Ref. #1

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

 

 

07

SpdRf2

Alternatif Hız Ref. #2

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

 

 

08

SpdRf3

Alternatif Hız Ref. #3

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

*

 

09

CurRf1

Alt. Akım Ref. #1 / Ters

0.2

0..100

%,Idc

o/d

 

*

 

10

JogRef

Kısa Süreli Çalışma Hız Referansı

0.1

0..25

%,Vdc

o/d

 

*

 

11

SpdUlm

Hız Üst Sınırı

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

*

 

12

SpdLlm

Hız Alt Sınırı

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

*

 

13

CurUlm

Akım Üst Sınırı

0.2

0..100

%,Idc

o/d

 

*

 

14

CurLlm

Akım Alt Sınırı

0.2

0..100

%,Idc

o/d

 

*

 

16

UseAcc

Hızl. Süresi ile Eşit Yavaşla. Süresi

1

0,1

 

o/d

 

*

 

17

RevSpd

Ters Yönde Hız İzni

1

0,1

 

o/d

 

*

 

18

RevCur

Ters Yönde Akım İzni

1

0,1

 

o/d

 

*

 

19

RevAcc

Ters Yönde Hızl./Yavaşl. İzni

1

0,1

 

o/d

 

*

 

20

IrcCmp

Ir Kompanzasyonu

0.1

0..25

%

o/d

 

*

 

21

DrvHys

Çalışma Bandı ( Histerezis )

0.1

0..25

%

o/d

 

*

 

22

RmpHys

Rampa Sınır Bandı ( Histerezis )

0.1

0..5

%,Vdc

o/d

 

*

 

23

RgnHys

Regeneratif Algılama Histerezisi

0.1

0..100

%,Vdc

o/d

 

*

 

24

TacHys

Tako Algılama Histerezisi

0.1

0..100

%

o/d

 

*

 

25

I2tEnb

I2T Modunun Etkinleştirilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

 

26

I2tCut

I2T Sönümünün İptal Edilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

 

27

I2tLev

I2T Aşırı Yük Sınırı (%)

0.2

0..50

%

o/d

 

*

 

28

I2tPer

I2T Aşırı Yük Peryodu

0.5

0..30

s

o/d

 

*

 

30

StpNzr

Sıfır Yakınında Durma

1

0,1

 

o/d

 

*

 

31

FreStp

Serbest Durma

1

0,1

 

o/d

 

*

 

32

FreRmp

Aşırı Akım Sınırında Serbest Rampa

1

0,1

 

o/d

 

*

 

33

DisRgb

Regeneratif Frenlemenin İptal Edilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

 

34

RefEnb

Analog Referans Girişinin Güncelleştirilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

*

35

DisRar

Enerji Kesilme Sonrası Çalışma İzninin İptal Edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

38

DirPhs

Doğrudan Faz Kontrolü

1

0,1

 

o/d

 

*

*

40

SpdVal

Hız Geri Besleme Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

*

*

 

41

SpdErr

Hız Hata Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

*

*

 

42

ArmVal

Armatür Geribesleme Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

*

*

 

43

TacVal

Tako Geribesleme Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

*

*

 

44

SpdMux

Hız Mux Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

 

*

 

45

RmpVal

Rampa Üreteç Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

 

*

 

46

CurVal

Akım Geribesleme Değeri

0.2

0..200

%,Idc

o

 

*

 

47

CurErr

Akım Hata Değeri

0.2

0..200

%,Idc

o

*

*

 

48

CurMux

Akım Mux Değeri

0.1

0..100

%,Idc

o

 

*

 

49

IitVal

I2T Aşırı Akım Toplayıcısı

0.1

0..100

%,Idc

o

*

*

 

50

PidVal

PID Çıkış Değeri

0.1

0..100

 

o

*

*

 

51

PhsVal

Faz Çıkış Değeri

0.1

0..100

%

o

*

*

 

52

PhsFrk

Hat Frekansı

0.1

40..70

Hz

o

 

*

 

 

53

TemVal

Soğutucu Panel Sıcaklığı

0.5

0..125

°C

o

 

*

 

54

SupVal

İç Kaynak Gerilim Değeri

0.2

0..50

Vdc

o

 

*

 

58

SpdDsp

Hız Gösterge Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

*

*

 

59

CurDsp

Akım Gösterge Değeri

0.1

0..100

%,Vdc

o

*

*

 

60

Rf1Val

Analog Giriş #1 Değeri

0.1

0..100

%

o

*

*

 

61

Rf1Sel

Analog Giriş #1 Giriş Seçimi

1

0..16

 

o/d

 

*

*

62

Rf1Zer

Analog Giriş #1 Giriş İlk Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

63

Rf1Spn

Analog Giriş #1 Giriş Son Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

65

Rf2Val

Analog Giriş #2 Değeri

0.1

0..100

%

o

*

*

 

66

Rf2Sel

Analog Giriş #2 Giriş Seçimi

1

0..16

 

o/d

 

*

 

67

Rf2Zer

Analog Giriş #2 Giriş İlk Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

68

Rf2Spn

Analog Giriş #2 Giriş Son Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

70

Po1Val

Analog Çıkış #1 Değeri

0.1

0..100

%

o

*

*

 

71

Po1Sel

Analog Çıkış #1 Seçimi

1

0..16

 

o/d

 

*

 

72

Po1Zer

Analog Çıkış #1 İlk Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

73

Po1Spn

Analog Çıkış #1 Son Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

74

Ao1Bid

Analog Çıkış #1 İki Yönlü

1

0,1

 

o/d

 

*

 

75

Po2Val

Analog Çıkış #2 Değeri

0.1

0..100

%

o

*

*

 

76

Po2Sel

Analog Çıkış #2 Seçimi

1

0..16

 

o/d

 

*

 

77

Po2Zer

Analog Çıkış #2 İlk Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

78

Po2Spn

Analog Çıkış #2 Son Değeri

1

-999..9999

 

o/d

 

*

 

80

Dg1Sel

Dijital Giriş #1,#2 Seçimi

1

0..32

 

o/d

 

*

*

81

Dg2Sel

Dijital Giriş #3,#4 Seçimi

1

0..32

 

o/d

 

*

*

82

DcmEnb

Dijital Kumanda Komutlarının Etkinleştirilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

*

83

DrfEnb

Dijital Referansların Etkinleştirilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

*

84

No1Sel

Dijital Çıkış #1 Seçimi

1

0..32

 

o/d

 

*

 

85

No1Bef

Dijital Çıkış #1 Gecikme Öncesi

0.1

0..25

s

o/d

 

*

 

86

No1Aft

Dijital Çıkış #1 Gecikme Sonrası

0.1

0..25

s

o/d

 

*

 

87

No2Sel

Dijital Çıkış #2 Seçimi

1

0..32

 

o/d

 

*

 

88

No2Bef

Dijital Çıkış #2 Gecikme Öncesi

0.1

0..25

s

o/d

 

*

 

89

No2Aft

Dijital Çıkış #2 Gecikme Sonrası

0.1

0..25

s

o/d

 

*

 

90

PipSet

PID Filtresi İçin Oransal Kazanç

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

91

PiiSet

PID Filtresi İçin Integral Kazancı

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

92

PidSet

PID Filtresi İçin Türevsel Kazanç

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

93

PidCnt

Türevsel Örnekleme Aralığı

 

 

 

 

 

 

 

94

PcpSet

Akım Çevrimi Oransal Kazancı

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

95

PcrSet

Akım Çevrimi Yükselme Sınırı

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

96

PhsMin

En Küçük Faz Açısı

0.026

0.026..1.3

ms

o/d

 

*

 

97

PhsMax

En Büyük Faz Açısı

0.026

0.026..1.3

ms

o/d

 

*

 

98

PhsTrg

Faz Tetikleme Peryodu

0.026

0.026..0.52

ms

o/d

 

*

 

99

PhsBal

Faz Denge Açısı

0.026

0.026..1.3

ms

o/d

 

*

 

120

DspCnt

Gösterge Parametre Sayısı

1

0..4

 

o/d

 

*

 

121

DspPr1

Gösterge Parametresi #1

1

0..119

Fn

o/d

 

*

 

122

DspPr2

Gösterge Parametresi #2

1

0..119

Fn

o/d

 

*

 

123

DspPr3

Gösterge Parametresi #3

1

0..119

Fn

o/d

 

*

 

124

DspPr4

Gösterge Parametresi #4

1

0..119

Fn

o/d

 

*

 

126

DspFlt

Gösterge Filtre Peryodu

(Sadece Fn58, Fn59 )

0.1

0.1..3

s

o/d

 

*

 

127

DisMul

Gösterge Çarpanlarının İptal Edilmesi

1

0,1

 

o/d

 

*

 

128

SpdMul

Hız Gösterge Çarpanı

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

129

CurMul

Alım Gösterge Çarpanı

1

0..9999

 

o/d

 

*

 

130

DisOpr

Kumanda Panelinin Devre Dışı Bırakılması

1

0,1

 

o/d

 

*

 

131

MulCom

Multidrop Haberleşme Modu

1

0,1

 

o/d

 

*

 

 

132

SerNum

Multidrop Adresi

1

0..225

 

o/d

 

*

 

133

DevIdf

Cihaz Versiyon ve Kimlik Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

134

LocPrm

Parametre Kilidi

1

0,1

 

o/d

 

 

 

136

ResFab

Tüm Fonksiyon Değerlerinin Fabrika Ayarlarına Getirilmesi

1

0,1

 

d

 

*

*

138

ErsErr

Hata Listesinin Silinmesi

1

0,1

 

d

 

*

*

139

ErrLst

Hata Listesi

 

0-00..4-99

 

o

 

 

 

 

Tablo 5.2 Fonksiyon Listesi

 Fonksiyon Tablosundaki Ayrıntılar

 ·         Kısaltma: SmartCom yazılımında kullanılır.

 ·         Oku/Değ: d-Sadece değiştirilebilir, o-Sadece okunabilir, o/d-okunabilir ve değiştirilebilir.

 ·         Kilit: “*” işaretli fonksiyon Fn134 ile kilitlenir.

 ·         Durma: “*” işaretli fonksiyonun değeri sadece durma halinde değiştirilebilir.

 ·         İki Yön: “*” işaretli fonksiyonun değeri iki yönlü olabilir.

 ·         Birimi “%,Vdc” olan fonksiyonlar, Fn128 hız çarpanı ile çarpılmışlardır ve gerçek hassasiyetleri %0.1 dir.

 ·         Birimi “%,Iac” olan fonksiyonlar, Fn129 akım çarpanı ile çarpılmışlardır ve gerçek hassasiyetleri %0.2 dür. 

·         Fab.: Fonksiyonlara ait fabrika değerleri

 

5.6 Çok Fonksiyonlu Giriş/Çıkış I/O Seçimi

 5.6.1 Analog Giriş Seçim Listesi 

F-61/F-66

Değer

 

Açıklama

 

Etkili Fonksiyon

0

Kullanım Dışı

-

1

Temel Hız Referansı

Fn00

2

Yönlü Temel Hız Referansı

Fn00

3

Akım Referansı

Fn01

4

Kullanım Dışı

-

5

Hızlanma Süresi

Fn02

6

Yavaşlama Süresi

Fn03

7

Kullanım Dışı

-

8

Kullanım Dışı

-

9

Kısa Süreli Çalışma Hız Referansı

Fn10

10

Kullanım Dışı

-

11

Kullanım Dışı

-

12

Kullanım Dışı

-

13

Hız Referansı #1

Fn06

14

Hız Referansı #2

Fn07

15

Hız Referansı #3

Fn08

16

Akım Referansı #1

Fn09

 

 5.6.2 Analog Çıkış Seçim Listesi 

F-71/F-76

Değer

 

Açıklama

 

Etkili Fonksiyon

 

İki Yönlü

0

Kullanım Dışı

-

 

1

Hız Değeri

Fn40

*

2

Akım Değeri

Fn46

*

3

Armatür ( Endüi ) Değeri

Fn42

*

4

Kullanım Dışı

-

 

5

Harici Referans #1 Değeri

Fn60

*

6

Harici Referans #2 Değeri

Fn65

*

7

Hız Mux Değeri

Fn44

 

8

Akım Mux Değeri

Fn48

 

9

Rampa Üreteç Değeri

Fn45

 

10

Faz Çıkış Değeri

Fn51

*

11

Soğutucu Panel Sıcaklığı

Fn53

 

12

İç Kaynak Gerilimi

Fn54

 

13

Hız Referansı

Fn00

 

14

Akım Referansı

Fn01

 

15

Hız Hatası

Fn41

*

16

Akım Hatası

Fn47

*

 5.6.3 Dijital Giriş Seçim Listesi 

 

Fn80 / Fn81

 

SS1 / SS3

SS2 / SS4

Değer

Açık

Kapalı

Açık

Kapalı

0

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

1

 

Hız #1

 

Hız #2

2

 

Hız #1

 

Akım #1

3

 

Hız #3

 

Akım #1

4

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

5

 

Hız #1

 

Altern. Hızlanma

6

 

Hız #3

 

Altern. Hızlanma

7

 

Akım #1

 

Altern. Hızlanma

8

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

9

 

Hız Arttırma

 

Hız Azaltma

10

 

Akım Arttırma

 

Akım Azaltma

11

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

12

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

13

 

Hızlanmayı Arttırma

 

Hızlanmayı Azaltma

14

 

Yavaşlamayı Arttırma

 

Yavaşlamayı Azaltma

15

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

16

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

17

 

Hız #1

 

Kısa Süreli Çalışma

18

 

Hız #3

 

Kısa Süreli Çalışma

19

 

Akım #1

 

Kısa Süreli Çalışma

20

 

Altern. Hızlanma

 

Kısa Süreli Çalışma

21

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

22

İleri

Ters

 

Kısa Süreli Çalışma

23

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

24

 

Kısa Süreli Ters Çal.

 

Kısa Süreli İleri Çal.

25

 

Hız #1

 

Normal Çalışma

26

 

Hız #3

 

Normal Çalışma

27

 

Akım #1

 

Normal Çalışma

28

 

Altern. Hızlanma

 

Normal Çalışma

29

 

Kısa Süreli Çalışma

 

Normal Çalışma

30

İleri

Ters

 

Normal Çalışma

31

Kullanım Dışı

Kullanım Dışı

32

 

Ters Çalışma

 

İleri Çalışma

           

 
5.6.4 Dijital Çıkış Seçim Listesi  

 

Değer

 

Açıklama

F-84 NO1/NC1

F-87 NO2/NC2

0

Kullanım Dışı

 

 

1

Sürücü Sürekli Çalışıyor

*

*

2

Sürücü Kısa Süreli Çalışıyor

*

*

3

Dönüş Yönü Ters

*

*

4

Hata Oluştu

*

*

5

Regeneratif Frenleme

*

*

6

Sıfır Referansı Yakınında Durma

*

*

7

Hız Sıfırlandı

*

*

8

Hız Kilitlendi

*

*

9

Alan ( Uyarma ) Güç Kontrolü

*

*

10

Kullanım Dışı

 

 

11

Kullanım Dışı

 

 

12

SS1 Yansıması

*

*

13

SS2 Yansıması

*

*

14

SS3 Yansıması

*

*

15

SS4 Yansıması

*

*

16

Kullanım Dışı

 

 

17

Gerçek Hız > Hız Referansı

*

*

18

Gerçek Hız > Hız Ref. #1

*

*

19

Gerçek Hız > Hız Ref. #2

*

*

20

Gerçek Hız > Hız Ref. #3

*

*

21

Gerçek Hız > Hız Üst Sınırı

*

*

22

Gerçek Hız > Hız Alt Sınırı

*

*

23

Gerçek Hız > Harici Ref. #1

*

*

24

Gerçek Hız > Harici Ref. #2

*

*

25

Gerçek Akım > Akım Referansı

*

*

26

Gerçek Akım > Akım Ref. #1

*

*

27

Gerçek Akım > Akım Üst Sınırı

*

*

28

Gerçek Akım > Akım Alt Sınırı

*

*

29

Gerçek Akım > Harici Ref. #1

*

*

30

Gerçek Akım > Harici Ref. #2

*

*

31

Kullanım Dışı

 

 

32

Kullanım Dışı

 

 

 

Önceki sayfa sonraki