blank.gif

Seçim
AC sürücü Kitapçığı

Önce sayfa sonra

 

1.1 Genel Özellikler
2.3 Montaj Boyutları
2.4 Özellikler
3.2 Kablo Boyutu & Devre Kesici (Sigorta ) Seçimi
3.6 Kablolama İle İlgili Uyarılar
4.1Ana Parçaların Yerleşimi
4.2Güç Klemensinin Açıklanması (K1)
4.3Kontrol Klemensinin Açıklanması (K2)
5.1  Genel Açıklama
5.2 Dijital Kontrol Paneli Tanıtımı
5.3 Fonsiyon Seçimi ve Ayarları
5.4  Gösterge Parametre Seçimi ve Ayarları
5.5 Fonksiyon listesi
5.7 Çok Fonksiyonlu I/O (Giriş/Çıkış) Seçimi ve Ayarları
6.1 Mimik Diagramlar
7.1  Çalıştırmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
8 Hata mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 

 

Bölüm 5 Dijital Kontrol Paneli

 

 5.1 Genel Açıklama

 

 

Şekil 5.1 Dijital Kontrol Panelinin Açıklaması 

     5.2 Dijital Kontrol Paneli Tanıtımı 

Fwd

Rev

Fn

Set

Spd

Cur

Stl

Açıklama

 

 

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

Motor ileri yönde hızlanıyor veya yavaşlıyor. İleri yönde çalışma, bir komut veya ani hız değişimi ile sağlanır.

 

 

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

Motor ileri yönde, istenilen hızda (sürekli halde ) çalışmaktadır.

 

 

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

Motor ters yönde, istenilen hızda (sürekli halde) çalışmaktadır.

 

 

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

Motor çalışır durumda ve aşırı akım sınırlaması aktifleşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Motor çalışır durumda ve gerçek hız değeri görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Motor çalışır durumda ve gerçek akım değeri görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Motor çalışır durumda ve hız referans değeri görüntülendi.

 

?

 

 

 

 

 

 

 

?

Fonksiyon seçim durumu, fonksiyon numarası görüntülendi.

 

?

 

 

 

 

 

 

 

?

Fonksiyon ayar durumu; fonksiyon numarası görüntülendi.

 

       :Işık yanıyor, :Işık sönük, :Işık yanıp sönüyor, ?:Etkisiz

 Tablo 5.1 Dijital Kumanda Panel Işıklarının Tanıtımı

 5.3 Fonksiyon Seçimi ve Ayarları

 Örnek: Kısa süreli çalışma hız sınırının (Fn10) 2.5’tan 5.0’a ayarlanması 

Adım

Tuş

Açıklama

Gösterge

 

 

 

 

1

Fn tuşuna basarak fonksiyon konumuna geçin. Dijital göstergede “Func” görüntülenir ve Fn ışığı yanar.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Ok işaretli arttırma/azaltma tuşlarını kullanılarak istenilen fonksiyon numarası seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dijital göstergede daha önceden ayarlanmış veya hafızadaki değer gözlenir, SET ışığı yanar.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Ok işaretli arttırma/azaltma tuşları kullanılarak istenilen fonksiyon değeri ayarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Fn tuşuna basılarak göstergedeki değer hafızaya kayedilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

2-5 Adımları Tekrarla

Farklı fonksiyon değerlerinin değiştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Fonksiyon ayarlama işlemi son bulur. Parametre ayarlama işlemi başlar.

 

 

 

 

 NOT: Fonksiyon değeri değiştirildikten sonra mutlaka Fn tuşuna basılarak ayarlanan değer hafızaya kayıt edilmelidir. Şayet istenilen değer ayarlandıktan sonra STP (Stop) tuşuna basılarak çıkılırsa, ayarlanan değer hafızaya kaydedilmemiş olur.

  5.4 Gösterge Parametreleri Seçimi ve Ayarları

   Örnek: Motor temel hız değerinin (Pr-1) 50.0’dan 40.0’a ayarlanması 

Adım

Tuş

Açıklama

Gösterge

 

 

 

 

1

Fn tuşuna, istenilen gösterge parametre numarası göstergede görüntülenene kadar basın.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gerçek parametre değeri göstergede görüntüleninceye kadar ½ saniye bekleyin. SET ve SPD ışıkları yanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Görüntülenen parametre değerini ok tuşları yardımıyla değiştirin (Motor temel hız değerini 50’den 40’a değiştirin.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Fn tuşuna diğer parametre numarasının görüntülenmesi için basın.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Gerçek parametre değeri göstergede görüntüleninceye kadar ½ saniye bekleyin. CUR ışığı yanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Fn tuşuna tekrar basın. Dijital göstergede “Func” görüntülenir.

Fn ışığı yanar.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1.Adımı Tekrarlayın

 

Gösterge parametrelerinin ayarlama işlemi tekrarlanır.

 

 

 

 

 

 

NOT: Gösterge parametre değeri değiştirildikten sonra mutlaka Fn tuşuna basılarak, ayarlanan değer hafızaya kayıt edilmelidir. Şayet istenilen değer ayarlandıktan sonra STP (Stop) tuşuna basılarak çıkılırsa, ayarlanan değer hafızaya kaydedilmemiş olur.

 

Önceki sayfa sonraki