blank.gif

Seçim
AC sürücü Kitapçığı

Önce sayfa sonra

 

1.1 Genel Özellikler
2.3 Montaj Boyutları
2.4 Özellikler
3.2 Kablo Boyutu & Devre Kesici (Sigorta ) Seçimi
3.6 Kablolama İle İlgili Uyarılar
4.1Ana Parçaların Yerleşimi
4.2Güç Klemensinin Açıklanması (K1)
4.3Kontrol Klemensinin Açıklanması (K2)
5.1  Genel Açıklama
5.2 Dijital Kontrol Paneli Tanıtımı
5.3 Fonsiyon Seçimi ve Ayarları
5.4  Gösterge Parametre Seçimi ve Ayarları
5.5 Fonksiyon listesi
5.7 Çok Fonksiyonlu I/O (Giriş/Çıkış) Seçimi ve Ayarları
6.1 Mimik Diagramlar
7.1  Çalıştırmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
8 Hata mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

  

2.4 Özellikler

 

TNVx Serisi

TNV1-1

TNV1-2

TNV1-3

TNV3-4

TNV3-5

Motor Gücü (kW)

0.75

1.5

2.2

3

4

Motor Gücü (Hp)

1

2

3

4

5.5

Anma Akımı (A)

3.5

7

10.5

8

10

Çıkış Gücü (kVA)

1.5

3

4

6

7.5

Giriş Gerilimi

1Æ, 220Vac +%15 -%20,

50/60Hz

3Æ, 380Vac

+%15 -%20, 50/60Hz

Çıkış Gerilimi

3Æ, 220Vac

3Æ, 380Vac

 

Kontrol Türü

Sinusoidal Dalga PWM Kontrol

Taşıyıcı Frekans

3kHz, 6kHz

Frekans Aralığı

120Hz,480Hz

Frekans Alt Limiti

0.5-120Hz, 2-480Hz

Frekans Üst Limiti

0.5-120Hz, 2-480Hz

Doğruluk

25°C ve max. Frekans’ta +/- %0.5

Hız Hassasiyeti

%0.1 (0.5-120Hz’de 0.12Hz, 2-480Hz’de 0.48Hz)

Akım Hassasiyeti

%1’den daha iyi

Hızlanma/Yavaşlama Zamanı

0.5-125.0 saniye

Kısa Süreli Çalışma

0.5-30Hz, 2-120Hz

Çalışma Türü

Dahili, Harici (Fwd/Stop, Rev/Stop or Run/Stop, Fwd,Rev)

V/F Eğrileri

10 Eğri

DC Fren. Frekansı

0 Hz

DC Fren. Süresi

0.1-10.0 saniye

Durma Şekli

Serbest Durma / Frenle Durma

Gösterge

Durum LED’leri, 4 Hane, 7 Segment

Koruma

Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Aşırı Sıcaklık, Kısadevre ve Topraklama Hatası

Aşırı Yüklenme

%150, 30 saniye

Akım Koruma

%200 (Tam Kapanma)

Çalışma Sıcaklığı

-10 ila 40°C

Nem

0 ila %95 (Yoğuşmayan)

Titreşim

0.5 G

Çevresel Şartlar

Toz ve Aşındırıcı Gazlardan Arındırılmış Ortam

 

 

Bölüm 3 Kablolama

 

 3.1 Ara Bağlantılar

 

 

Şekil 3.1 OptiDrive Ara Bağlantıları

3.2 Kablo Boyutu & Devre Kesici ( Sigorta ) Seçimi

 3.2.1 Devre Kesici ( Sigorta ) Seçimi

 Cihazın güvenliğini sağlamak için, şebeke faz(lar)ı ile OptiDrive arasında devre koruma elemanları ve devre kesici sigortaların kullanılması önemlidir. Şebeke ile OptiDrive arasında kullanalacak koruma elemanı termik-magnetik kesici (TMK) olabilir.

 Güvenlik nedeniyle aşağıdaki talimatları lütfen uygulayın:

 ·       KESİNLİKLE OptiDrive çıkış (U,V,W) uçlarına şebeke bağlantısı yapmayın, aksi halde cihazda onarılması mümkün olmayan arızalar meydana gelir.

·       KESİNLİKLE OptiDrive çıkış ucu ile motor arasında magnetik kontaktör (MK) kullanmayın. Enerji kesilmesi halinde magnetik kontaktörün oluşturacağı geçici parazitler cihaza zarar verebilir.

 Tablo 3.1’de tüm sürücüler için önerilen termik-magnetik kesici ve MK değerleri belirlenmiştir. 

MODEL

TNV1-1

TNV1-2

TNV1-3

TNV3-4

TNV3-5

T-M Kesici

15A

20A

20A

12A

15A

M Kontaktör

16A

16A

16A

13A

16A

 Tablo 3.1 T-M Kesici & M Kontaktör Seçimi

 3.2.2 Kablo Boyutu

 Cihazın güç katındaki (K1) bağlantılarda kullanlacak kablolar Tablo 3.2’de belirlenen kesitlerde olmalıdır. 

Terminal

TNV1-1,2

TNV1-3

TNV3-4,5

L, N, L1, L2, L3

2.0mm²

3.5 mm²

2.0mm²

P, B

2.0mm²

3.5 mm²

2.0mm²

U, V, W

2.0mm²

3.5 mm²

2.0mm²

Vida Boyutu

M4

M4

M5

 

Tablo 3.2 Güç Kabloları & Seçimi


3.3 Topraklama

Pozitif topraklama ucunu soğutucu panel üzerindeki “” ucuna bağlayın.

 ·       Kablo kesiti en az 2mm2 olmalıdır. Kablo boyu mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

·       Topraklama direnci 100W’dan düşük olmalıdır.

·       OptiDrive sürücü, KESİNLİKLE kaynak makinesi gibi büyük akım çeken makinelerle birlikte kullanılmamalıdır.

·       Birçok OptiDrive sürücünün birarada kullanıldığı durumlarda, her cihaz için ayrı bir topraklama hattı bulunmalıdır. Doğru topraklama bağlantısı için Şekil 3.2’de gösterilen talimatlara uyulmalıdır.

         

 Şekil 3.2 Birden Fazla OptiDrive’ın Topraklanması

 3.4 Motor Aşırı Yük Termik Koruması

 Motoru aşırı ısınmaya karşı korumak için OptiDrive çıkış uçları (T1,T2,T3) ile motor  arasında bir termik röle kullanılabilir.( Bak Şekil 3.1 )

 ·         Motor sargılarında bir termistör bulunduğu durumlarda, termik röle kullanılması gerekli değildir. Fan soğutmalı motor, anma akımında ve düşük hızda çalıştırılması durumunda aşırı ısınacaktır. Bu durumda fan soğutmalı motorlarda termistör kullanımı tavsiye edilir. Termistörler klasik termik röleye göre daha etkin bir koruma sağlar.

·         Termik aşırı yük koruması, motorun tam yükte çalışma durumuna göre ayarlanabilir.

·         Birden fazla motorun tek bir OptiDrive’dan sürülmesi durumunda her bir motor ile cihaz arasına termik aşırı yük koruması kullanılmalıdır.

 3.5 Frenli Motor Magnetik Kontaktörü

 OptiDrive motora değişken bir gerilim uygular. Bu nedenle OptiDrive bir frenli motor ile kullanılırken, magnetik frenin enerjisi doğrudan şebekeden alınmalıdır. KESİNLİKLE OptiDrive çıkışından sürülmemelidir.

 AC şebeke ile motor freni sağlamak için; magnetik fren, OptiDrive’ın dijital çıkışından referans alan bir magnetik kontaktör ile enerjilendirilmelidir.

 ·       Fren bobininin enerjisiz kalması ile oluşabilecek geçici darbe akımlarına karşı fren bobinine acilen bir darbe söndürücü bağlanmalıdır. 

                AC fren bobinleri için R-C filtre (söndürücü)

                DC fren bobinleri için Diyod türü söndürücü devreleri kullanılabilir.

 3.6 Kablolama İle İlgili Uyarılar

 ·       KESİNLİKLE OptiDrive çıkış uçları (U,V,W)’na AC şebeke bağlantısı yapmayın.

·       KESİNLİKLE OptiDrive çıkış uçları (U,V,W) ile motor arasında magnetik kontaktör (MK) kullanmayın. Motorun çalışması sırasında, MK türünde bir birimin devreye girip çıkması, OptiDrive’a zarar verebilecek büyük geçici akımlara neden olacaktır.

·       KESİNLİKLE OptiDrive çıkış uçları (U,V,W) ile motor arasında güç kompanzasyon kondansatörleri kullanmayın.

·       KESİNLİKLE, OptiDrive devrede iken motor uçlarında ölçü aleti ( gerilim uygulayacak türde ) kullanmayın. Aksi halde yarıiletken güç elemanları geçici yüksek gerilimden zarar görecektir.

·       Doğrultucu hatasının oluşmaması için Şebeke Gücü (kVA) 500kVA’den düşük olmalıdır. Şebeke gücünün bu sınırı aşması durumunda, uygun değerli bir reaktör bobini kullanılmalıdır.(Bak. Tablo 3.3) Birden fazla OptiDrive’ın kullanılması halinde, her cihaz için ayrı reaktör bobini gerekli değildir. Toplam akım değerini sağlayan bir reaktör bobini kullanılması uygun olacaktır.  

Model

TNV1-1

TNV1-2

TNV1-3

TNV3-4

TNV3-5

Akım(A)

5

10

15

8

10

Endüktans(mH)

2.1

1.1

0.71

2.7

2.2

 Tablo 3.3 Reaktör Bobin Değerleri

 

Önceki sayfa sonraki