blank.gif

Seçim
AC sürücü Kitapçığı

Önce sayfa sonra

 

1.1 Genel Özellikler
2.3 Montaj Boyutları
2.4 Özellikler
3.2 Kablo Boyutu & Devre Kesici (Sigorta ) Seçimi
3.6 Kablolama İle İlgili Uyarılar
4.1Ana Parçaların Yerleşimi
4.2Güç Klemensinin Açıklanması (K1)
4.3Kontrol Klemensinin Açıklanması (K2)
5.1  Genel Açıklama
5.2 Dijital Kontrol Paneli Tanıtımı
5.3 Fonsiyon Seçimi ve Ayarları
5.4  Gösterge Parametre Seçimi ve Ayarları
5.5 Fonksiyon listesi
5.7 Çok Fonksiyonlu I/O (Giriş/Çıkış) Seçimi ve Ayarları
6.1 Mimik Diagramlar
7.1  Çalıştırmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
8 Hata mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 

Bölüm 4 Harici Kumanda Fonksiyonları

 

 4.1 Ana Parçaların Yerleşimi

 

 

Şekil 4.1 Ana Parçaların Yerleşimi

 

 

 
       4.2 Güç Klemensinin Açıklaması (K1)

       TNV1x serisi:

Bağlantı

Bağlantı İsmi

Açıklama

L,

N

Faz-Nötr Şebeke Girişleri

1Æ, 180-250Vac , 50/60Hz

T1(U),

T2(V),

T3(W)

 

Çıkış Uçları

 

3Æ, 220Vac

P,B

Frenleme İçin Harici Direnç Uçları

OptiDrive frenleme dirençlerinin standart değerleri Tablo 4.3’de gösterilmiştir.

 

(E)

 

 

Topraklama Ucu

 

Topraklama

        TNV3x Serisi: 

Bağlantı

Bağlantı İsmi

Açıklama

L1(R),

L2(S),

L3(T)

 

AC Şebeke Faz Girişleri

 

3Æ, 300-440Vac , 50/60Hz

T1(U),

T2(V),

T3(W)

 

Çıkış Uçları

 

3Æ, 380 Vac

P,B

Frenleme İçin Harici Direnç Uçları

OptiDrive frenleme dirençlerinin standart değerleri Tablo 4.3’de gösterilmiştir.

 

(E)

 

 

Topraklama Ucu

 

Topraklama

 

Tablo 4.2 (K1) Güç Klemensinin Açıklaması 

Model

TNV1-1

TNV1-2

TNV1-3

TNV3-4

TNV3-5

Direnç(Ω)

150

120

100

120

150

Güç Kapasitesi (W)

20

30

100

120

150

 Tablo 4.3 Fren Direnç Değerleri 

4.3 Kontrol Klemensinin Açıklaması (K2) 

4.3.1 Bağlantı 1 “+5v” 

İşlev: Referans çıkış gerilimi  

Bu bağlantı ucu, sadece dışarıdan bağlanan analog potansiyometre için bir referans değerdir ve 10mA değerinde bir DC akım kaynağıdır. 

4.3.2Bağlantı 2 “REF” 

İşlev: Harici analog referans girişi  

OptiDrive bu bağlantı ucu ile kullanıcıya, hız veya hızlanma/yavaşlama süresi için harici referans girişi sağlar. Bu bağlantı noktasına gelen harici bir sinyal (yada potansiyometre) ile; fonksiyon listesinden seçilebilen hız, hızlanma/yavaşlama süresi, kısa süreli çalışma hızı, alternatif hız referansı ve benzeri fonksiyonlar kontrol edilebilir.( Bak. 5.7.3-Analog referans giriş seçimi ) Ayrıca seçilecek fonksiyonlar ve jumperler yardımıyla bu analog referans girişi 0-10Vdc, 0-5Vdc, 4-20mA modlarından birinde çalıştırılabilir. Ayrıntılar için Tablo 4.4’ü inceleyiniz. 

Bu girişin aktifleştirilmesi için sırasıyla, harici referans seçimi (Fn51>0) yapılmalı ve referans güncelleştirme fonksiyonu (Fn34=1) etkinleştirilmelidir. Daha sonra harici referans seçiminin değiştirilmesi durumunda, referans güncelleştirme izni kapanır (Fn34=0 ). Bundan dolayı işlem sırasına önem verilmelidir. 

Fn52

Fn53

Jp1

Jp2

Rf1 Giriş

Fn50 Değer

0

0

Yok

Yok

0-10Vdc

0 ila %100

0

0

Var

Yok

0-5Vdc

0 ila %100

0

1

Var

Var

4-20mA

0 ila %100

1

0

Yok

Yok

0-10Vdc

-%100 ila %100

1

0

Var

Yok

0-5Vdc

-%100 ila %100

1

1

Var

Var

4-20mA

-%100 ila %100

Tablo 4.4 Analog Giriş Aralığının Seçimi 

4.3.3 Bağlantı 3/11 “COM”

İşlev: Kontrol devresinin ortak ucu (K2 klemensinin 1,2,4-10 terminalleri için) 

Bu bağlantı noktası OptiDrive’ın tüm kumanda giriş uçları ve referansları için ortaktır. 

·       Bu uca yapılan bağlantılarda dikkatli olmak gerekir. Bu uç, güç devresinden ( güç uçları ve toprağı ) elektriksel olarak yalıtılmıştır. 

4.3.4 Bağlantı 4 “AOP” 

İşlev: Kullanıcı tarafından seçilebilir çok fonksiyonlu analog çıkış 

OptiDrive, kullanıcıya PO1 analog çıkışı vasıtası ile; hız, akım, motor besleme gerilimi, harici analog giriş değeri ve benzeri bilgileri 0-10Vdc yada 0-5Vdc cinsinden verir.(Bakınız 5.7.4-Analog çıkış seçim tablosu ) 

Bu analog çıkışın bildireceği değer Fn56 yardımıyla seçilebilir ve çıkış değerinin yüzdesi Fn55 yardımıyla okunabilir. ( Lütfen ayrıntılar için Tablo 4.5’i kullanınız. )  

İki yönlü ( sıfır merkezli ) değerler Fn57=1 ayarı ile görüntülenebilir. 

Fn57

Jp3

Fn55 Değeri

PO1 Çıkışı

0

Yok

0 ila %100

0-5Vdc

0

Var

0 ila %100

0-10Vdc

1

Yok

-%100 ila %100

0-5Vdc

1

Var

-%100 ila %100

0-10Vdc

 Tablo 4.5 Analog Çıkış Aralığının Seçimi

 

4.3.5 Bağlantı 5/6 & 7/8 “SS1/SS2” & “SS3/SS4” 

İşlev: Harici kumanda ve referans için seçime bağlı dijital girişler 

Dijital girişler iki çifte ayrılır ve bu çiftler Fn60&Fn61 yardımıyla bağımsızca seçilerek kullanılırlar.

OptiDrive birçok değişik çalışma türü sağlar. Bu özellik sayesinde değişik uygulama ihtiyaçları için dahili ( kontrol paneli ) veya harici kontrol yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca harici kontrol durumlarında OptiDrive, hız ve ivme kontrolleri için referans seçimi, alternatif hız referanslı kontroller, moto-pot simülasyonu…vb özellikleri dışarıdan kabul eder. ( Lütfen ayrıntılar için Bölüm 5.7’ı inceleyiniz.) 

Harici işletim komutları [run(başla), jog(kısa süreli çalışma),...] Fn62=1 ayarı ile etkinleştirilir. Ayrıca harici referans seçimi [alternatif hızlanma, ters yöndeki hız,…] Fn63=1 ayarı ile etkinleştirilir. ( Ayrıntılar için Bölüm 5.5’ı inceleyiniz.) 

Ayarlama hatası olduğu taktirde ( Fn60=Fn61 veya aynı işlevli seçimler ) sürücü bir hata verir ve E-04 hatası görüntülenir. 

Dijital girişler serbest kontak veya butonlar ile kolayca sürülür, “COM” ortak ucu analog giriş/çıkış’lar ile paylaşılır. 

4.3.6 Bağlantı 9 “STP” 

İşlev: Harici STOP (DUR) komutu için dijital giriş 

Bu dijital giriş, dijital bir durdurma anahtarı olarak kullanılır. ( Hata koşullarını sıfırlar, sürücüyü durdurur.) Motoru durdurmak için iki yöntem vardır. Fn31 fonksiyonu ile bu yöntemlerden biri seçilir. Bu yöntemler, serbest durma ve frenleme ile ( yavaşlama eğrisine göre ) durma yöntemleridir. 

Bu girişin iptal edilmesi mümkün değildir, kullanılmaması durumunda bir jumper yardımıyla doğrudan “COM” ucuna bağlanır. 

4.3.7 Bağlantı 10 “ENB” 

İşlev: Harici ENB (İZİN) komutu için dijital giriş (Çalıştırma izni) 

Bu dijital giriş acil durum koşulları için gereklidir. CPU ( Merkezi İşlemci )’yi görmeksizin doğrudan güç devresine etkir. Bu ucun açık bırakılması durumunda çıkışlar kesilir ve E-01 hatası görüntülenir. 

Bu girişin iptal edilmesi mümkün değildir, kullanılmaması durumunda bir jumper yardımıyla doğrudan “COM” ucuna bağlanır. 

4.3.8 Bağlantı 12/13 “NO1” 

İşlev: Seçime bağlı 1 nolu dijital çıkış rölesi, normalde açık kontağını kapatır. 

Bu dijital çıkış 250Vac-1A değerlerinde bir yükü besliyebilme durumundadır. 

Bu dijital çıkışın işletimi, Fn64 fonksiyonu yardımıyla seçilir. Röle kontaklarının, kapanmadan önceki gecikme süresi ve açılmadan önceki bekleme süresi, sırasıyla Fn65 ve Fn66 fonksiyonları ile seçilir. 

4.3.9 Bağlantı 14/15/16 “NO2/NC2” 

İşlev: Seçime bağlı 2 nolu dijital çıkış rölesi, normalde açık kontağını kapatır. 

Bu dijital çıkış 250Vac-1A değerlerinde bir yükü besliyebilme durumundadır. 

Bu dijital çıkışın işletimi, Fn67 fonksiyonu yardımıyla seçilir. Röle kontaklarının, kapanmadan önceki gecikme süresi ve açılmadan önceki bekleme süresi, sırasıyla Fn68 ve Fn69 fonksiyonları ile seçilir. 

 

Önceki sayfa sonraki