blank.gif

Seçim
DC sürücü Kitapçığı

 
Bölüm 1 Tanışma
Bölüm 2 Montaj
Bölüm 3 Kablaj
Bölüm 4 Harici Kumanda
Bölüm 5 Dijital kumanda
Bölüm 6 İlk Çalıştırma
Bölüm 7 Hata mesajları

Satış destek

Bayiler
Satış Noktaları
Ürünler Sayfası

 

 

 

Bölüm 4 Harici Kumanda

 

 4.1 Ana Parçaların Yerleşim Planı

 

 

 Şekil 4.1 Elektronik devrenin yerleşim planı

4.2 Güç Klemensi’nin Tarifi (K2) 

Terminal

Terminal Adı

Açıklama

L

N

Faz ve Notr girişleri (Şebeke)

1Æ, 180-250 VAC , 50 Hz ±5%

A+

A-

Motor terminalleri (Armatür)

1Æ, 200 VDC. (2-200 arasında ayarlı)

F+

F-

Ikaz terminalleri (Alan)

1Æ, 180 VDC. (Fixed)

 

Şasi terminali (Toprak)

Bu terminal sadece alüminyum soğutucu ve sürücünün kılıfına

bağlıdır. KESINLIKLE Kontrol klemensinin “COM” veya diğer terminallerine bağlamayın.

Tablo 4.2 Güç klemensi K2’nin tarifi

 4.3 Kontrol Klemensinin Tarifi (K1)

 4.3.1 Terminal “COM” (Ortak uç)

 Işlev:      Elektronik devrelerin ortak ucu.

 Bu terminal SmartDrive’ın tüm kontrol girişleri için ortak uç vazifesi görür.

·       KESINLIKLE bu terminali şasi, toprak, faz veya nötr hatlarına bağlamayın. Bu terminal dizayn gereği sürücünün içerisinden elektriksel olarak A- güç termina-line bağlıdır. Motor çalışırken bu terminal (COM) ile nötr (N) arasında 100V’u aşan Doğru gerilim oluşur.

·       Dışarıdan referans verilmesi durumunda veya başka bir elektronik devre ile iliş-kilendirilmesi durumunda optik isolasyonlu voltaj/voltaj çevirici kullanılması gerekir.

 4.3.2 Terminal “RUN” / “STP”

 Işlev:      Çalış ve Dur komutları (sadece harici kumanda konumunda  geçerli                                   Fn11=1

SmartDrive kullanıcıya iki ayrı Çalıştırma konumu sunar. Bu imkan sayesinde sürü-cüye uygulamanın ihtiyacı Doğrultusunda dahili (kumanda paneli) veya harici (ter-minallere bağlı serbest kontak girişleri) konumda kumanda edilebilir.

Bu iki kumanda konumu arasında seçim yapmak için Fn11 kullanılır. Detayları tablo 4.3’te bulabilirsiniz.

 “STP” terminali Fn11 den etkilenmez, her iki konum için normalde kapalı kontak mantığıyla devre kesici gibi davranır. Her iki konumda sürücünün çalışabilmesi için “STP” terminalinin “COM” terminali ile bağlı olması gerekir, bağlantı açılınca sürücü durma yöntemi seçimine (Fn10) bağlı olarak durur.

 “RUN” terminali sadece harici kumanda konumunda iken normalde açık tetikleme girişi gibi davranır, dahili kumanda konumunda hiç bir fonksiyonu yoktur. Sürücü-nün çalışması için 0.5 saniye kadar bağlı kalması yeterlidir.

 Harici çalışma (RUN) ve durma (STOP) komutlarının sıralaması önemlidir. Eğer “STP” terminali açık iken “RUN” terminali kapatılırsa veya SmartDrive enerjilen-dirildiği sırada “RUN” terminali kapalıysa bu durum arıza olarak değerlendirilir (E-02). 

Fn11

Konum

RUN

STP

Işlev

 

 

Açık

Kapalı

Değişiklik yok

1

Harici Kumanda

Kapalı

Kapalı

Çalıştırma komutu

 

 

Açık

Açık

Durdurma komutu

 

 

Kapalı

Açık

Yanlış kumanda (E-02)

0

Dahili Kumanda

X

Kapalı

Değişiklik yok

 

 

X

Açık

Durdurma komutu

Table 4.3 Kumanda konumu ve “RUN”, “STP” terminalleri

 4.3.3 Terminal “POT”

 Işlev:      Hız ve akım için harici referans gerilimi. (Harici referans konumunda                                 geçerlidir. Fn12=1

SmartDrive kullanıcıya Hız veya Akım Ayarının harici kontrolu imkanını sağlar. Ha-rici referans gerilimi (0-5Vdc) toprak ve nötr’den elektriksel olarak izole edilmiş ol-malıdır (optik izolasyonlu voltaj/voltaj çevirici kullanılmalıdır). Bu terminal aynı zamanda hız kontrol potansiyometresinin orta ucudur. Detaylar için tablo 4.4’e bakınız.

 Dahili HIZ ve AKIM Ayarı seçimi (Fn12=0):

·       Hız değeri (Fn00) dijital kumanda panelinden en-düşük hız değeri (Fn05) ile en-yüksek hız değeri (Fn06) arasında ayarlanabilir.

·       Akım-sınır değeri (Fn03) sıfır ile en-yüksek akım değeri (Fn04) arasında dijital kumanda panelinden ayarlanır.

Harici HIZ değeri seçimi (Fn12=1, Fn13=0):

·       POT terminaline uygulanan 0 ile 5Vdc arasındaki gerilim sürücü tarafından en-düşük hız değeri (Fn05) ile en-yüksek hız değeri (Fn06) arasında orantılanır. POT terminaline 0Vdc uygulanırsa sürücü motora en-düşük hız değeri (Fn05) olarak seçilen gerilimi uygular ve 5Vdc uygulanırsa sürücü motor’a en-yüksek hız değeri (Fn06) olarak seçilen gerilimi uygular.

·       Akım-sınır değeri (Fn03) dijital kumanda panelinden sıfır ile en-yüksek akım değeri (Fn04) arasında ayarlanır.

 Harici AKIM Ayarı seçimi (Fn12=1, Fn13=1):

·       POT terminaline uygulanan 0 ile 5Vdc arasındaki gerilim sürücü tarafından sıfır ile en-yüksek akım değeri (Fn04) arasında orantılanır.

·       Hız değeri (Fn00) dijital kumanda panelinden en-düşük hız değeri (Fn05) ile en-yüksek hız değeri (Fn06) arasında ayarlanabilir. 

Fn12

Fn13

Harici

Seçim

0 ila 5Vdc’ye tekabül eden sınırlar

Function Description

0

-

-

-

Dijital kumanda

1

0

HIZ

Fn05 - Fn06

Harici HIZ değeri Ayarı

1

1

AKIM

 0 - Fn04

Harici AKIM sınır değeri Ayarı

Tablo 4.4 Harici HIZ ve AKIM sınır değeri seçimi

 4.3.3 Terminal “TAC”

 Işlev:      Takometre geri beslemesi (sadece JP1 “TAC” pozisyonunda iken etkili).

 SmartDrive kullanıcıya Armatür veya Takometre geribeslemesi seçim imkanı sunar:

·       Armatür geribeslemesi için JP1 atlamasının “ARM” pozisyonuna takılması gereklidir. Bu durumda motor üzerindeki gerilim dijital kumanda panelinde voltaj cinsinden hız değeri olarak okunur. Fabrika çıkışı bu pozisyondadır.

·       Takometre geribeslemesi için JP1 atlamasının “TAC” pozisyonuna takılması gereklidir. Bu durumda takometre terminaline 60Vdc/1000rpm’lik (takometre 1000 devir dönerken 60 volt üretir) bir takometre takılması gerekir. Takometre 3000 devir dönerken dijital kontrol panelinde tam skala 180 devir okunur.

 Takometre geribeslemesi kullanıken IR-Kompanzasyon değerini sıfırlamanız gerekir (Fn08=0).

 

Önceki sayfa sonraki